Politika kakovosti

Politika kakovosti je osnovno vodilo podjetja kjer se vodstvo zavezuje uresničevati vizijo in dosegati postavljene strateške cilje.